ทั่วไป

ก้าวข้ามขีดจำกัด พร้อมเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่สู่การวิ่งเทรล Trail แนวผจญภัยอันน่าตื่นตาตื่นใจท่ามกลางเส้นทางธรรมชาติ ครั้งแรกในภูเก็ตกับ Phuket Trail by Subaru วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ไร่ณรักษ์ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


Push to the limit and unveil your new experience on an exciting trail running amidst natural beauty, the first in Phuket with Phuket Trail by Subaru, Sunday, October 27, 2019 at Rai Narak, Tambon Pa Klok, Amphor Thalang, Phuket.


Virtual Run จัดส่งผลได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2562


จัดส่งได้ที่ >> https://www.facebook.com/RunSanook/รายละเอียดกิจกรรม


FUN TRAIL ระยะทาง 5 กิโลเมตร Cutoff Time 2 ชั่วโมง


 • ผู้ชาย : รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี / 20-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / และอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • ผู้หญิง : รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี / 20-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / และอายุ 60 ปีขึ้นไป


 • ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1 - 5 สำหรับนักวิ่ง FUN TRAIL ชายและหญิงทุกรุ่น
 • เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกท่านEXTREME TRAIL ระยะทาง 15 กิโลเมตร Cutoff Time 4 ชั่วโมง


 • ผู้ชาย : รุ่นอายุ 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / และอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • ผู้หญิง : รุ่นอายุ 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / และอายุ 60 ปีขึ้นไป


 • ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1 - 5 สำหรับนักวิ่ง EXTREME TRAIL ชายและหญิงทุกรุ่น
 • เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน
 • สำหรับผู้เข้าเส้นชัย Overall ลำดับที่ 1 - 5 ชาย และ หญิง จะได้รับ เงินสด 3,000/2,500/2,000/1,500/1,000 บาท ตามลำดับULTIMATE TRAIL ระยะทาง 25 กิโลเมตร Cutoff Time 6 ชั่วโมง


 • ผู้ชาย : รุ่นอายุ 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / และอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • ผู้หญิง : รุ่นอายุ 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / และอายุ 60 ปีขึ้นไป


 • ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1 - 5 สำหรับนักวิ่ง ULTIMATE TRAIL ชายและหญิงทุกรุ่น
 • เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน
 • สำหรับผู้เข้าเส้นชัย Overall ลำดับที่ 1 - 5 ชายและหญิง จะได้รับ เงินสด 5,000/4,000/3,000/2,000/1,000 บำท ตามลำดับวีไอพี ทุกระยะทาง


 • เหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลสำหรับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยทุกคน

เหรียญ

การรับอุปกรณ์การแข่งขัน


 • วันที่ 26 ตุลาคม 2562
 • เวลา : 10.00 - 20.00 น.
 • สถานที่ : ไร่ณรักษ์ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ( Google Map : https://goo.gl/maps/y9fbTUbU9Um6QytX9 )โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน :


 • หมายเลขการสมัคร Tracking Number หรือบาร์โค้ด (อีเมล์ หรือ ตรวจสอบที่นี่)
 • บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง


ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถมารับอุปกรณ์แข่งขันด้วนตนเองได้ในช่วงวันที่กำหนด สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับแทนได้ โดยตัวแทนที่จะต้องเตรียมเอกสารในวันที่มารับดังต่อไปนี้ :


 • หมายเลขการสมัคร Tracking Number หรือบาร์โค้ด (อีเมล์ หรือ ตรวจสอบที่นี่)
 • บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับแทน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้เข้าร่วม


เหรียญที่ระลึก

เส้นทางวิ่ง