ทั่วไป

เทศบาลเมืองกะทู้ ร่วมกับ คุ้มเสือกะทู้ ภูเก็ต ขอเชิยร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ร.10 ก้าวนี้เพื่อน้อง

ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ เขื่องบางวาด ภูเก็ต


*** เปิดรับสมัคร 4 มิถุนายน 62 - 27 กรกฎาคม 62 (รับจำนวนจำกัด 1500 คน) ***


ระยะที่เปิด

ระยะทาง 10.3 กม.

ระยะทาง 6.3 กม.

ระยะทาง 2.5 กม.


รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย บริจาคให้กับโรงเรียนบ้านบางทอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต และองค์กรรักษาสัตว์ป่า ที่ถูกทารุณกรรม บาดเจ็บ และไร้ที่พักพิง

ประเภทการแข่งขัน

กำหนดการ

รางวัล

อุปกรณ์

เส้นทางวิ่ง

อื่นๆ

ติดตามรายละเอียดและช่องทางการติดต่อได้ที่


  • Facebook : https://www.facebook.com/stepforkids
  • Line ID : 0887689868
  • Email : fookdawan@gmail.com
  • Contact : 088-7689868 , 076322136
  • ติดต่อโดยตรงได้ที่ : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต (ในวันเวลาราชการ)