ทั่วไป

สโมสรลิเวอร์พูล และแอกซ่า เชิญชวนแฟนๆ ชาวไทยร่วมกิจกรรม 'Kop Run Bangkok 2019' รวมพลังวิ่งไปด้วยกัน


สถานที่: สนามศุภชลาศัย

วันที่: 6 ตุลาคม 2562

เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน เวลาเที่ยงเป็นต้นไป - 10 กันยายน 2562

อุปกรณ์

เส้นทางวิ่ง

จุดรับอุปกรณ์

วันศุกร์ ที่ 4 และ วันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2562


  • เวลา : 11.00 – 21.00 น.
  • สถานที่ : ลาน Atrium 3 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  • Google Map : https://goo.gl/maps/MHEyQFnLfv82


โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน


  • หมายเลขการสมัคร Tracking Number หรือบาร์โค้ด (อีเมล์ หรือ ตรวจสอบที่นี่)
  • บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง


ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถมารับอุปกรณ์แข่งขันด้วนตนเองได้ในช่วงวันที่กำหนด สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับแทนได้ โดยตัวแทนที่จะต้องเตรียมเอกสารในวันที่มารับดังต่อไปนี้


  • หมายเลขการสมัคร Tracking Number หรือบาร์โค้ด (อีเมล์ หรือ ตรวจสอบที่นี่)
  • บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับแทน
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้เข้าร่วม