ทั่วไป

ข้อมูลการแข่งขันกระบี่มาราธอนนานาชาติ 


21.1KM | 10.55KM | 5KM | 3KM

จัดโดย จังหวัดกระบี่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ หอการค้าจังหวัดกระบี่ Scenic Marathon โดย บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด


เปิดตัวต้อนรับงานวิ่งสุดฟินพิชิตเส้นขอบฟ้า บนเส้นทางสายโรแมนติก

21-22 กันยายน 2562 

ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่

📌เปิดรับสมัครพฤหัสที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 9:00 น. 

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://race.thai.run/krabi19

ชื่องาน การแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติ กระบี่มาราธอนนานาชาติ 2019”


📌วันแข่งขัน:

-เสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 16.30-18.00 น. กระบี่บีชรัน 2019

-อาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 04.30- 8.00 น. แข่งขัน 21.1กม./10.55กม. /5 กม.


ระยะวิ่งและราคาค่าสมัคร


Early Bird (20 มิ.ย. - 5 ก.ค 62)

 Half Marathon 21 Km. 

ราคาค่าสมัครสำหรับคนไทย 700 บาท

ราคาค่าสมัครสำหรับชาวต่างชาติ (Foreigner Only) 950 บาท

⭕ Mini Marathon 10.55 Km. 

ราคาค่าสมัครสำหรับคนไทย 550 บาท

ราคาค่าสมัครสำหรับชาวต่างชาติ (Foreigner Only) 750 บาท

⭕ Micro Marathon 5 Km.

ราคาค่าสมัครสำหรับคนไทย 450 บาท

ราคาค่าสมัครสำหรับชาวต่างชาติ (Foreigner Only) 500 บาท

 Beach Run 3 Km.

ราคาค่าสมัครสำหรับคนไทย 450 บาท

ราคาค่าสมัครสำหรับชาวต่างชาติ (Foreigner Only) 500 บาท


Regular (ุ6 ก.ค. - 22 ส.ค.)

 Half Marathon 21 Km. 

ราคาค่าสมัครสำหรับคนไทย 800 บาท

ราคาค่าสมัครสำหรับชาวต่างชาติ (Foreigner Only) 1,200 บาท

 Mini Marathon 10.55 Km. 

ราคาค่าสมัครสำหรับคนไทย 650 บาท

ราคาค่าสมัครสำหรับชาวต่างชาติ (Foreigner Only) 1,000 บาท

 Micro Marathon 5 Km.

ราคาค่าสมัครสำหรับคนไทย 500 บาท

ราคาค่าสมัครสำหรับชาวต่างชาติ (Foreigner Only) 650 บาท

 Beach Run 3 Km.

ราคาค่าสมัครสำหรับคนไทย 500 บาท

ราคาค่าสมัครสำหรับชาวต่างชาติ (Foreigner Only) 650 บาท อุปกรณ์

วันรับ Race Kit

 วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลาที่เริ่ม – สิ้นสุด: 10:00-18:00 น. 

 สถานที่รับ Race Kit : อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

รางวัล

กฏและกติการให้รางวัล 

1.  การแข่งขันวิ่งในรายการกระบี่มาราธอนนานาชาตินี้ยึดถือตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF) และให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

2.  ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร กรณีได้รับรางวัลนักวิ่งต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ตที่มี วัน-เดือน-ปีเกิด และรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับรางวัล

3.  ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน นักวิ่งในระยะ 21.1 กม.และ 10.5 กม. ใช้ Timing chips บันทึกเวลาของนักวิ่ง 

4.  ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

5.  ผู้เข้าแข่งขันสามารถติดหมายเลขแข่งขันได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทนผู้อื่นและรับเหรียญหรือถ้วยรางวัลมากกว่า 1 รางวัล 

6.  ผู้ได้รับรางวัลประเภททั่วไป (Overall) แล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับรางวัลประเภทรุ่นอายุ

เส้นทางวิ่ง

อื่นๆ

ช่องทางติดต่อสอบถาม

https://www.facebook.com/KrabiMarathon