ทั่วไป

งานวิ่งMae Hong Son Cross Country 2019 งานวิ่งที่จัดโดยหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนและกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YECแม่ฮ่องสอน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)​ งานวิ่งที่ผู้จัดตั้งใจ ใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างเพื่อดูแลต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง งานวิ่งที่เราจำเป็นต้องจำกัดจำนวนคนเพื่อให้ไม่เกินกำลังการรองรับของระบบนิเวศน์และขนาดของเมืองแม่ฮ่องสอน

ประเภทการแข่งขัน

รางวัล

เหรียญ

เสื้อ

เส้นทางวิ่ง

จุดรับอุปกรณ์

รับอุปกรณ์


วันที่ 13 - 14 กันยายน 2562โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน :


  • หมายเลขการสมัคร Tracking Number หรือบาร์โค้ด (อีเมล์ หรือ ตรวจสอบที่นี่)
  • บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง


ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถมารับอุปกรณ์แข่งขันด้วนตนเองได้ในช่วงวันที่กำหนด สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับแทนได้ โดยตัวแทนที่จะต้องเตรียมเอกสารในวันที่มารับดังต่อไปนี้ :


  • หมายเลขการสมัคร Tracking Number หรือบาร์โค้ด (อีเมล์ หรือ ตรวจสอบที่นี่)
  • บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับแทน
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้เข้าร่วม